Kontakt: +48 601 792 525

Bezpieczeństwo biznesu

Zagrożenia w biznesie

Przestępstwa gospodarcze, bankowe:
 • fałszerstwa dokumentów publicznych, w tym dokumentów tożsamości, dokumentów finansowych,
 • otwieranie fikcyjnych firm i prowadzenie transakcji w ich imieniu,
 • korupcja związana np. z zaniechaniem windykacji długów, niegospodarnością w zarządzaniu,
 • podrabianie znaków towarowych i wprowadzanie ich do obrotu gospodarczego,
 • oszustwa finansowe: bankowe, kredytowe, w ramach akredytywy, podatkowe, celne, transgraniczne, prywatyzacyjne, leasingowe, ubezpieczeniowe, upadłościowe, likwidacja zadłużonych firm, wyłudzanie towarów poprzez płatności odroczone, kredyty w systemie konsorcjum argentyńskiego, nigeryjskie oszustwa zaliczkowe, łańcuszki, piramidy, parabanki, pranie pieniędzy, manipulacje giełdowe
Przestępstwa komputerowe:
 • niszczenie informacji,
 • kradzież lub modyfikacja danych dla zysku finansowego (dane klientów, dane osobowe, tajemnica handlowa),
 • kradzież danych dla uzyskania przewagi biznesowej (dane klientów, własność intelektualna),
 • sabotaż (dane klientów, dane osobowe, własność intelektualna, tajmenica handlowa),
 • naruszanie praw autorskich,
 • rozpowszechnianie zakazanych treści,
 • carding – przestępcze wykorzystanie numerów kart płatniczych uzyskanych w wyniku ataku na sklep przetwarzający dane klientów,
 • phishing – wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
 • oszustwa,
 • fałszerstwa,
 • podsłuch,
 • hacking,
 • piractwo,
 • wandalizm.
Działalność wywiadów:
 • gospodarczego: technologiczny, handlowy, konkurencyjny, finansowy, strategiczny,
 • wojskowego
 • naukowego.
Przestępstwa kryminalne:
 • napady rozbójnicze,
 • kradzieże oraz kradzieże z włamaniem,
 • wandalizm.