Kontakt: +48 601 792 525

Nieuczciwa konkurencja

Wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

- Sprawdzenie występowania na rynku podrobionych towarów oraz ich pochodzenia
- Sprawdzanie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych
- Wykrywanie i przeciwdziałanie kradzieży informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe