Kontakt: +48 601 792 525

Raporty personalne

Raport o osobie z KRS:
 • imię i nazwisko,
 • nr PESEL, a wraz z nim data urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nr i seria dokumentu tożsamości,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • nr rachunku bankowego,
 • funkcje pełnione w spółkach kapitałowych (pełne nazwy spółek, formy prawne, nr KRS),
 • daty sprawowania funkcji w określonych spółkach kapitałowych,
 • informacje o posiadanych udziałach w spółkach kapitałowych.
Raport medialny o osobie:
 • zestawienie tytułów i publikacji,
 • treść artykułu, publikacji,
 • data publikacji,
 • źródła publikacji (nazwa czasopisma, autor, link).
Weryfikacja CV – background screening:
 • weryfikacja autentyczności danych osobowych,
 • weryfikacja historii zatrudnienia (okres zatrudnienia, stanowisko, obowiązki, przyczyna odejścia, wynagrodzenie, referencje),
 • weryfikacja wykształcenia,
 • weryfikacja dodatkowych informacji: kompetencji i kwalifikacji zawodowych, specjalistycznych, przynależności do organizacji, instytucji.
Dodatkowe informacje:
 • wywiad środowiskowy,
 • ustalenie i weryfikacja kontaktów towarzyskich,
 • weryfikacja lojalności (przestrzeganie klauzul w umowach, kontraktach), obserwacja pod kątem ewentualnych działań na niekorzyść firmy,
 • weryfikacja referencji zawodowych i osobistych,
 • weryfikacja karalności, identyfikacja przeszłości kryminalnej,
 • sprawdzenie wiarygodności finansowej.
[contact_form]