Kontakt: +48 601 792 525

Dla biznesu

Świadczymy usługi na terenie całego Dolnego Śląska, a we współpracy z innymi doświadczonymi detektywami z innych rejonów działamy na terenie całej Polski i większości krajów Europy.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania usług detektywistycznych:

  • Licencja detektywa nr 0000396
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej MSW
  • Polisa ubezpieczenia OC

Wywiad gospodarczy, sprawdzanie partnerów biznesowych

- ustalenie dossier przedsiębiorcy lub podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
- ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
- ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
- Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
- Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
- Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
- Ustalanie miejsc przebywania dłużników
- Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
- Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
- Weryfikacja autentyczności danych zawartych w ofertach handlowych przed akceptacją realizacji transakcji
- Weryfikacja wiarygodności przedkładanych dokumentów

Sprawy pracownicze

- Weryfikacja podejrzanych zwolnień lekarskich,
- Analiza przeszłości zawodowej pracowników oraz kandydatów do pracy,
- Sprawdzanie wiarygodności pracowników wyższego szczebla
- Sprawdzanie sposobu wykorzystania czasu pracy
- Weryfikacja CV, kompetencji
- Sprawdzanie innych informacji dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy, m.in. stanu majątkowego, stanu cywilnego, kontaktów towarzyskich
- Sprawdzanie, czy pracownicy ujawniają konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

Tajemniczy klient

- Sprawdzanie faktycznego kontaktu pracownika z potencjalnym klientem firmy
- Sprawdzanie poziomu zaangażowania pracowników, ich lojalności i uczciwości
- Kontrola prawidłowości funkcjonowania punktu sprzedaży,
- Ustalanie wprowadzania do sprzedaży niezaewidencjonowanych towarów
- Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzania akcji promocyjnych
- Weryfikacja poziomu cen, gatunku produktów, terminów

Wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

- Sprawdzenie występowania na rynku podrobionych towarów oraz ich pochodzenia
- Sprawdzanie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych
- Wykrywanie i przeciwdziałanie kradzieży informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

Szkody i oszustwa ubezpieczeniowe

- Weryfikowanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
- Sprawdzanie prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia

Informatyka śledcza

- Odczyt lub uzyskanie danych skasowanych z urządzeń mobilnych
- Sprawdzanie sposobu korzystania z komputera przez pracowników, odwiedzanych stron

Inne nietypowe zlecenia