Kontakt: +48 601 792 525

Wywiad gospodarczy

Świadczymy usługi na terenie całego Dolnego Śląska, a we współpracy z innymi doświadczonymi detektywami z innych rejonów działamy na terenie całej Polski i większości krajów Europy.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania usług detektywistycznych:

  • Licencja detektywa nr 0000396
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej MSW
  • Polisa ubezpieczenia OC

Wywiad gospodarczy, sprawdzanie partnerów biznesowych

- ustalenie dossier przedsiębiorcy lub podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
- ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
- ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
- Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
- Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
- Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
- Ustalanie miejsc przebywania dłużników
- Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
- Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
- Weryfikacja autentyczności danych zawartych w ofertach handlowych przed akceptacją realizacji transakcji
- Weryfikacja wiarygodności przedkładanych dokumentów